Pokyny a seznam přihlášených

Zkontrolujte se v seznamu přihlášených, kde jsou zapsány i došlé platby. Platby budu kontrolovat naposledy v pátek večer. Platit se dá samozřejmě i na místě.

Většinu najdete v rozpisu, tak jen doplním a zdůrazním:

Centrum
-přihlášených je hodně, místa na parkování i převlékání bude málo – buďte trpěliví a ohleduplní 🙂
-u hřišť jsou ještě dva přístřešky pro odložení věcí, kdyby se to nevešlo do šatny
-možná bude fungovat i místní občerstvení, tak si něco dejte

Upozornění
-rozhledna Doubravka se už opravuje a nejspíš bude obehnaná páskou: nevstupujte do ohraničeného území!!!!!
-kontrola je v blízkosti rozhledny, pokud při roznosu zjistím, že je taky v uzavřené zóně, operativně ji přesunu
-dále se v oblasti prořezává jedna cesta – opět buďte opatrní a neběhejte dělníkům pod nosem
-zákaz vstupu na železnici!!!!!
-při přebíhání silnic musíte využít zakreslené přechody (jednak bezpečí a jednak fair-play při volbách postupů)

Prezentace a průběh
-na prezentaci nahlaste kategorii a své jméno
-pokud nemáte zaplaceno předem, zaplatíte a dostanete mapu a průkazku
-na průkazku vyplňte své jméno, kategorii a čip a na mapu se nedívejte (přineste si vlastní tužku)
-čas se měří pomocí SI čipů (clear->start->cíl->vyčítání)
-kdo nemá čip, změří si sám a odevzdá mi průkazku s napsaným časem
-kdo poběží z hromadného startu, tak nerazte start nebo budete mít horší čas 🙂
-pokud bude kontrola ukradená a budete si jisti, že jste správně, pokračujte dál

A prosím nezapomeňte, že je to jen zimní „neorganizovaný“ trénink, myslete na svou bezpečnost, nestrkejte se u kontrol a nedrážděte domorodce 🙂

Díky!