2023 – Točná

PZL Tour de Prague 2023 – Točná

měřený trénink v orientačním běhu
11. ROČNÍK

Kdy:
 • v sobotu 9. 12. 2023
 • prezentace a start: 8:45-11:00 intervalově jak kdo přijde
 • (dobrovolný) hromadný start pro kat. A bude cca v 10:00 (kdo chcete mít v lese „klid“, vystartujte dostatečně před/po tomto čase)
 • časový limit je do 13:30, pak nechám případné odložené věci bez dozoru
Kde:
 • dětské hřiště u letiště Točná, Praha 4, https://mapy.cz/s/fosopogana  GPS 49.98735N, 14.42832E)
 • zázemí není kryté, v případě špatného počasí využijte svá auta nebo si vezměte obal na věci
 • parkování na parkovišti před hřištěm a podél silničky
 • !!!zákaz parkování pod přistávacím koridorem a tam, kde to zakazují značky nebo byste blokovali průjezd!!!
 • místa na parkování je málo, proto prosím zdatnější, aby zaparkovali v Komořanech nebo Cholupicích a doklusali na start 🙂
 • a samozřejmě můžete využít MHD a projít se, příp. se domluvit s LKTC a přiletět soukromým letadlem :))
 • viz plánek:

Kategorie:
 • parametry tratí:
  • A – 14,1 km, hodně m přev., 15 kontrol
  • B – 10,0 km, celkem dost m přev., 10 kontrol
  • C – 7,7 km, středně m přev., 10 kontrol
  • D – 5,8 km, taky středně m přev., 8 kontrol
  • P – mapa se všemi kontrolami, bez měření času (na prezentaci dostanete mapu a obejdete si jakýmkoliv tempem libovolný počet kontrol v libovolném pořadí, do cíle se už vracet nemusíte)
  • „Jindy“ – kontroly nechám viset do další neděle a můžete si trať zaběhnout později (mapa ve skrýši nebo PDF mailem (pozor, rozměr A3), jak jste zvyklí z o-ligy), do poznámky napište, jakou trať chcete běžet (nebude-li vyplněno, počítám s tratí A) a jak s předáním mapy (skrýš/PDF a vypište e-mail) – do výsledků se už ale počítat nebudete
 • uvedené vzdálenosti jsou měřeny „vzdušnou čarou“
 • tratě budou jako vždycky orientačně i fyzicky náročné s delšími postupy (kdo neví, o co jde, ať se podívá na mapy z minula)
 • všechny tratě (kromě D) přebíhají ulice s neomezeným provozem – tratě jsou stavěny tak, že frekventovanější ulice jsou přebíhány po přechodech nebo na přehledných místech, nicméně buďte opatrní
Přihlášky:
 • do středy 6. 12. 2023 23:59:59
 • přes ORIS (neregistrovaní využijí „jednorázovou přihlášku“)
 • kolonku „Poznámka“ nevyužívejte, nečtu ji (kromě kat. „Jindy“)
 • přihlášky po termínu jen podle volných map na kontaktech níže, příp. i na místě: jan.mrazek@email.cz nebo SMS/WhatsApp 724 767 424 (pokud možno nevolejte)
 • startovné 120 Kč
  • splatné v hotovosti na místě nebo
  • bezhotovostně na účet: 670100-2200277986/6210 – mBank
  • velké oddíly můžou i hromadně na účet (potvrzení si můžete stáhnout z ORISu) – do poznámky uveďte oddíl, příp. členy
  • níže QR kód pro jednotlivce – v poznámce uveďte své jméno, částku můžete upravit, platíte-li za víc lidí nebo chcete mapu bez kontrol navíc

 • mapa bez kontrol navíc za 30 Kč, objednávky předem přes ORIS v doplňkových službách (neobjednávejte přes poznámku v přihlášce), na místě jich taky bude pár k dispozici
 • pokud se přihlásíte a nebudete moct dorazit, odhlaste se prosím do termínu přihlášek v ORISu a pak na kontaktech viz výše, ať neblokujete mapy pro dohlášky
Mapa:
 • Megatočná, 1:13 000, velikost cca A3
 • slepenec jako vždycky:
  • Mapy.cz v OB klíči a OB mapy
  • mapa celkem odráží aktuální stav v terénu, ale můžete narazit i hrubě zmapovaná místa (prostě zimní liga)
 • mapa bude vytištěna na voděodolný papír
 • popisy budou na mapě a předem k vytištění (odkaz zde)
Terén:
 • převážně lesy méně i více zarostlé, méně i více kopcovité
 • přeběhy po asfaltu v městské zástavbě
 • vzhledem k aktuálním podmínkám doporučuji boty s hřeby (asfaltové úseky tam jsou, ale málo) nebo hlubokým vzorkem – každopádně silně nedoporučuji boty s hladkou podrážkou nebo jemným vzorkem
 • fialově šrafované oblasti značí polomy,  bezdomovce nebo kozy (vše se mohlo za poslední týden přesunout/zvětšit, buďte flexibilní)

Jedna z voleb vede Břežanským údolím – kvůli bezpečnosti je zakázáno běžet po silnici – lze ji pouze kolmo přeběhnout a využít paralelní pěšinu, v mapě to bude vyznačeno takto:

Některé tratě musejí překonat železnici a podběhnout Radotínský most. Jediné dva způsoby jsou tunelem a po rampě (nově je zde propojení pod mostem). Z mapy to nemusí být za běhu jasné, proto sem dávám výřez mapy s vyznačenými možnostmi překonání železnice:

V jednom místě se překonává železnice, na výběr máte dva přejezdy. Spojovací čára je schválně přerušena, aby byly „v zorném poli“ oba:

Časomíra a kontroly:
 • bude použit Sportident pro měření času (orazíte pouze start a cíl)
 • kdo tedy máte čip, vezměte si ho (klidně SIAC, nebude krabička „Check“, takže se vám nezapne do Air módu a nebude se vybíjet)
 • na kontrolách budou červenobílé fábory s kódem kontroly + kleště na oražení průchodu kontrolou do papírové průkazky (vzhledem ke sněhu přidám i oranžové fáborky)
 • schéma: CLEAR->START->kleště->kleště…kleště->CÍL->VYČÍTÁNÍ (u mě na prezentaci)
 • kdo nemá čip a chce být ve výsledkách, tak si čas změří sám a napíše si ho do průkazky – čipy k zapůjčení mít nebudu
 • kleštěmi se razí do papírové průkazky, tu dostanete na prezentaci (nemusíte do ní nic vyplňovat, bude na ní vyplněné číslo pro spárování), po doběhu mi ji nezapomeňte odevzdat
 • pokud bude značení ukradeno, pokračujte bez ražení dál
 • LIVE výsledky budou na adrese https://tour-de-prague.cz/vysledky.htm
Pozor:
 • PZL probíhá za neomezeného provozu, dávejte pozor při přebíhání ulic
 • zákaz vstupu do oblastí, které jsou v mapě olivovou zelenou nebo fialově vyšrafované (soukromé pozemky, frekventované ulice, nebezpečné oblasti) a samozřejmě také platí zákaz vstupu na železnici (a pojede-li vlak tam, kde budete překonávat přejezd, musíte počkat!)
 • v mapě budou vyznačené přechody a podchody, které jste povinni využít
 • všichni běží na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají rodiče
 • neručím za odložené věci
Organizátor:
 • Mrazák