Předběžné parametry tratí

Před finálním průzkumem terénu se mi rýsují tyto parametry tratí:

    • A – 12,5 km / 320 m přev. / 19 kontrol
    • B – 8,9 km / 260 m přev. / 13 kontrol
    • C – 6,1 km / 190 m přev. / 9 kontrol