Seznam přihlášených a došlé platby

V ORISu je nahraný dokument, v němž je seznam přihlášených a došlé platby do dneška ráno. Zkontrolujte si přihlášku, čip, objednané mapy, správnou trať a platbu. Platit jde samozřejmě i na místě (mějte, prosím, přesně). Pokud by některé oddíly potřebovaly doklad z ORISu, na požádání přidám k závodu došlou oddílovou platbu.

Dohlášky jsou ještě možné – pár map ještě mám. Pokud se rozmyslíte na poslední chvíli, dorazte zítra ke konci prezentace, každoročně nějaké mapy zbývají, protože ne všichni přihlášení odstartují.

Tak zítra 🙂